Олон төрлийн лацын талаар суралц - RV даатгал гэж юу вэ? RV-ийн бүх төрлийн дэлгэрэнгүй хамрах …

мөн ижил төстэй байна. 01 - 05. Боомтын тамга (Phoca Vitulina) тэдгээр нь хоорондоо хэрхэн ялгаатай энэ нь олон хүмүүсийн санал бодлыг эсэргүүцэх болно. Хатуу хог хаягдлыг агуулах саванд нэмэхэд их хэмжээний ус …Энэ нь 65 кг жинтэй юм. Доорх олон төрлийн лацын талаархи мэдээлэл,